Home

De Stichting Verhalen Verbinden heeft ten doel het verzamelen, schrijven en inzetten van verhalen om de sociale samenhang te bevorderen binnen wijken, dorpen en organisaties en om historische en culturele waarden te behouden en door te geven.


Kernbegrippen in onze verbindende verhalenprojecten zijn: Beleven  -  Ontmoeten  -  Herinneren - Doorgeven


Door het stimuleren van betrokkenheid bij inwoners van een wijk voelen mensen meer verantwoordelijkheid voor hun wijk, dorp of organisatie. Dit heeft een groot aandeel in het bevorderen van de sociale cohesie. Verhalen zijn hierin de bindende factor: het vertellen van verhalen heeft mensen altijd met elkaar verbonden en dit zal door de mogelijkheden van nieuwe media alleen maar worden versterkt.


Verhalen vormen onderdeel van ons immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed gaat over cultuur, identiteit en tradities. Verhalen vertellen hoe er geleefd werd in en om ons historisch erfgoed en wat de betekenis was van het gebouwde erfgoed voor het dagelijks leven. Een mooi oud gebouw is niets zonder het verhaal erachter en zonder het verhaal van de mensen die er hebben gewoond of gewerkt.


Kernbegrippen in onze historische verhalenprojecten zijn: Cultuur - Identiteit - Vastleggen & Doorgeven - Persoonlijk